Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai:

IMG

Ông Nguyễn Thanh Dương, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai:

 

“Ngay sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Lào Cai đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn thực hiện quy định mới của Luật. Hội nghị được tổ chức vào tháng 8/2014, theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của khoảng hơn 450 cán bộ liên quan đến hoạt động động đấu thầu thuộc các cơ quan nhà nước, các đơn vị chủ đầu tư… 

 

Sau hội nghị này, các huyện, chủ đầu tư cũng tổ chức nhiều buổi tập huấn, đào tạo về đấu thầu với giảng viên là các chuyên gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tỉnh cũng đã ra Văn bản hướng dẫn thực hiện đấu thầu đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói để hướng dẫn áp dụng trên địa bàn Tỉnh”.

Nguyệt Minh (thực hiện) 

ngocthanh