Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

- Địa chỉ: Số 103 đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng; Thu gom, xử lý rác thải không độc hại (rác thải sinh hoạt); Dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị; ...

- Vốn điều lệ dự kiến: 80.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.838.800 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.838.800 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/09/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 11/10/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 18/10/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/10/2016 đến 16 giờ ngày 28/10/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/10/2016 đến ngày 25/10/2016