Chủ đầu tư cần thương thảo về giá khi chỉ định thầu

Đây là một trong những kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM về công tác đấu thầu tại UBND quận 2, TP. HCM. Theo Kết luận kiểm tra của Sở KH&ĐT Thành phố, từ năm 2010 đến năm 2012...

Đây là một trong những kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM về công tác đấu thầu tại UBND quận 2, TP. HCM. Theo Kết luận kiểm tra của Sở KH&ĐT Thành phố, từ năm 2010 đến năm 2012, UBND quận 2 đã tổ chức triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu của 21 dự án. Sở KH&ĐT TP.HCM đã kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ đấu thầu của 7 gói thầu thuộc 4 dự án. 

 

Về cơ bản, UBND quận 2 đã thực hiện tốt các trình tự, thủ tục về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành, song vẫn còn một số tồn tại ở việc thực hiện chỉ định thầu. Cụ thể, quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu của 2 công trình Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học An Khánh không căn cứ vào tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu của bộ phận tham mưu. Hầu hết các gói thầu chỉ định thầu được ký kết hợp đồng đúng bằng giá trị (kể cả hàng chục, hàng đơn vị) của giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt. 

 

Sở KH&ĐT Thành phố đề nghị UBND quận 2 yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2, chủ đầu tư các gói thầu nói trên cần thương thảo với nhà thầu được chỉ định thầu để giá chỉ định thầu thấp hơn giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được duyệt khi ký hợp đồng nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. 

Nguyệt Minh

 

trungnam