Cần tăng cường giám sát việc tổ chức đấu thầu của chủ đầu tư

Đây là một trong những nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bắc Giang nhằm chống khép kín và nâng cao tính minh bạch trong đấu thầu.

Đây là một trong những nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bắc Giang nhằm chống khép kín và nâng cao tính minh bạch trong đấu thầu. 

IMG

                                                                                                       Ảnh: LTT

Chỉ định thầu vẫn chiếm tỷ lệ cao

 

Theo thống kê của Sở KH&ĐT Bắc Giang, năm 2012, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu đối với 609 gói thầu, tổng giá gói thầu trên 2.226 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu gần 2.163 tỷ đồng, trong đó riêng chỉ định thầu là 426 gói. Qua đấu thầu, tổng giá trị giảm giá được khoảng 63 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm là 2,85%. 

 

Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, trong năm 2012, Sở đã tham mưu lãnh đạo UBND Tỉnh ban hành một số quy định về đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn Tỉnh, trong đó có quy định đối với các gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu phải lượng hóa các tiêu chí đảm bảo hiệu quả hơn so với đấu thầu như rút ngắn thời gian thực hiện chỉ định thầu tối thiểu 1/3 so với đấu thầu rộng rãi, đồng thời khi thương thảo ký hợp đồng nhà thầu cam kết giảm trừ tiết kiệm tối thiểu là 3% so với giá gói thầu hoặc giá dự toán được phê duyệt.

 

Tuy nhiên, tình trạng áp dụng chỉ định thầu vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong đấu thầu, đấu thầu rộng rãi chiếm tỷ trọng thấp do áp dụng quy định về hạn mức áp dụng chỉ định thầu theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP. Đối với các gói thầu trong hạn mức được chỉ định thầu, chủ đầu tư thường xét duyệt hồ sơ qua loa, hình thức dẫn đến còn tình trạng nhà thầu yếu kém về năng lực, kinh nghiệm, tài chính vẫn được lựa chọn để thực hiện gói thầu, chất lượng hồ sơ, chất lượng công trình hạn chế và việc thực hiện chậm tiến độ hợp đồng, chậm tiến độ công trình còn xảy ra. 

 

Sở KH&ĐT Bắc Giang cho biết thêm, năm 2012, Sở đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra đấu thầu đối với 37 chủ đầu tư, 57 dự án với tổng số 274 gói thầu. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ bản các chủ đầu tư, bên mời thầu đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra đấu thầu vẫn phát hiện một số sai sót trong quá trình tổ chức đấu thầu như chủ đầu tư không lập dự thảo hợp đồng và thương thảo hợp đồng đối với gói thầu chỉ định thầu; thời gian lựa chọn nhà thầu chậm hơn so với kế hoạch đấu thầu được duyệt; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hợp đồng ký kết chưa đủ nội dung theo quy định…

 

Cần tăng cường giám sát trong điều kiện phân cấp mạnh

 

Từ thực tiễn đấu thầu tại địa phương, Sở KH&ĐT Bắc Giang đánh giá, việc thực hiện phân cấp mạnh trong đấu thầu với việc giao nhiều quyền hơn cho chủ đầu tư đã tạo cơ chế thông thoáng hơn, trình tự thủ tục nhanh hơn, tuy nhiên quá trình thực hiện ở một số chủ đầu tư vẫn còn hạn chế, tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế thông qua đấu thầu tại một số gói thầu chưa cao. 

 

Bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt các quy định về đấu thầu, vẫn còn một số đơn vị còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, hiểu biết pháp luật chưa đầy đủ đã gây chậm trễ tiến độ, phát sinh chi phí thực hiện, chất lượng hàng hóa, công trình của một số dự án chưa cao. Ngoài ra, do năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu tại các chủ đầu tư, bên mời thầu còn thiếu và yếu. Hầu hết các dự án hiện nay giao cho đơn vị trực tiếp sử dụng làm chủ đầu tư nhưng rất nhiều chủ đầu tư không có nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu nên các hoạt động xây dựng, đấu thầu chủ yếu đều hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện trong khi các đơn vị tư vấn trên địa bàn Tỉnh hiện nay đa số có quy mô nhỏ, cơ chế quản lý hạn chế, thiếu kinh nghiệm về công tác đấu thầu… 

 

Đặc biệt, Sở KH&ĐT Bắc Giang cho rằng, toàn bộ quá trình đấu thầu chủ yếu do chủ đầu tư quyết định đã tạo sự khép kín trong đầu tư, đồng thời làm khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân thực hiện công tác giám sát việc thực hiện đấu thầu và tổ chức thi công. Vì thế, Sở kiến nghị xem xét ban hành quy định về việc các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tham gia giám sát việc tổ chức đấu thầu của chủ đầu tư, từ việc mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đến thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng.

Nguyệt Minh

ngocthanh