Bên mời thầu cần biết (ngày 9/9/2013)

Ngày 06/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 146 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/9/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 06/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 146 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/9/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của các đơn vị là Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Buôn Hồ (tỉnh Đăk Lăk), thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 09/9/2013 đến ngày 13/9/2013. 

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Mua sắm thiết bị, VTKT phục vụ công tác chữa cháy trang bị cho Phòng PC66” của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại TTNT (tư vấn cho chủ đầu tư là Công an tỉnh Long An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/9/2013. Gói thầu “Mua sắm thiết bị bên trong phòng học, các phòng chức năng” của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/9/2013. Gói thầu số 11 “Thiết bị công trình” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/9/2013. Gói thầu “Mua sắm bàn ghế bằng gỗ, thiết bị phục vụ dạy học năm 2013” của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/9/2013.

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu “Thiết bị tin học năm 2013” của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/9/2013 đến ngày 18/9/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 17h00 ngày 20/9/2013. 

 

Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin dẫn tới sử dụng sai thuật ngữ, nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh: Công ty TNHH TVXD và QLDA Thái Sơn (tỉnh Bình Thuận) dự kiến mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 2 “Cung cấp bàn ghế học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở” nhưng lại sử dụng mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu (dành cho đấu thầu rộng rãi). Đơn vị này cần lưu ý, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định: “Khi cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu xác định thông tin đăng tải thuộc nội dung nào và sử dụng các mẫu tương ứng tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này…”. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam