Bên mời thầu cần biết (ngày 9/7/2014)

Ngày 8/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 134 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 9/7/2014); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 8/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 134 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 9/7/2014); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Xí nghiệp Miền Trung - CN Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an (TP. Đà Nẵng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 9/7/2014 đến ngày 16/7/2014. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 9/7/2014 đến ngày 22/7/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng. 

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA công trình giao thông - Sở GTVT Hà Giang dự kiến bán HSMT từ ngày 15/7/2014 đến ngày 30/7/2014. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) dự kiến bán HSMT từ ngày 23/7/2014 đến ngày 8/8/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 4/7/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh