Bên mời thầu cần biết (ngày 9/1/2014)

Ngày 08/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 98 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 96 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/01/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 08/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 98 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 96 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/01/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là:

 

Dự kiến không tiến hành mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu: Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang thông báo mời thầu gói thầu “Cung cấp thức ăn phục vụ sản xuất heo giống năm 2014”, dự kiến đóng thầu ngày 12/02/2014, trong khi mở thầu ngày 13/02/2014. Đơn vị này cần biết, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định: Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong HSMT trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời.

 

Dự kiến bán HSMT trước ngày đăng tải TBMT trên Báo Đấu thầu: Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Dương và Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Dương thông báo mời thầu các gói thầu “Làm mới pano tuyên truyền tại cơ sở”, dự kiến bán HSMT lần lượt từ ngày 06/01//2014 và ngày 08/01/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 Ban Biên tập

ngocthanh