Bên mời thầu cần biết (ngày 9/10/2013)

Ngày 08/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 08/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 19/10/2013 đến ngày 02/11/2013. Đơn vị này cần biết, theo Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo định của Luật Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMCH của Văn phòng HĐND – UBND huyên Gia Lâm (Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/10/2013 đến ngày 13/10/2013. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Văn phòng HĐND – UBND thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/10/2013. Công ty CP Định giá Tư vấn và Đầu tư Vina Sun (tỉnh Kiên Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/10/2013. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam