Bên mời thầu cần biết (ngày 8/8/2013)

Ngày 07/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 151 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 144 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/8/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 07/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 151 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 144 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/8/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Dự kiến thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu xây lắp: Ban QLDA Nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) gửi phiếu đăng ký thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu “Thi công xử lý nền đất yếu và hạ tầng kỹ thuật”. Pháp luật về đấu thầu hiện hành quy định chỉ gói thầu tư vấn thì chủ đầu tư có thể thông báo mời thầu ngay theo quy định hoặc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, trong đó có bước thực hiện thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (Điều 15 Nghị định 85/2009/NĐ-CP).

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban Quản lý dự án sửa chữa vừa (thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An), các gói thầu xây lắp trong đó 2/4 gói thầu có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 16/8/2013.

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Khai thác khoáng sản Tây Nguyên (thuộc Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng), gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 29/8/2013 đến ngày 08/9/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định (Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu). Cũng bán HSMT sai quy định là trường hợp của Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, gói thầu mua sắm quy mô nhỏ, dự kiến bán HSMT từ ngày 12/8/2013 đến ngày 21/8/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định (Khoản 2 Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP).

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh, thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 06/8/2013 đến ngày 10/8/2013.

 

Không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu: Gói thầu xây lắp “Đường bê tông xi + láng nhựa Đội 1 đi Đội 10/Công ty TNHH MTV 74” của Công ty TNHH MTV 74/Tổng công ty 15 (tỉnh Gia Lai) dự kiến bán HSMT từ ngày 18/8/2013 đến 8h00 ngày 03/9/2013 trong khi thời điểm đóng thầu là 8h00 ngày 16/9/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam