Bên mời thầu cần biết (ngày 8/4/2014)

Ngày 07/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 204 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 197 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/4/2014); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 07/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 204 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 197 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/4/2014); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Xí nghiệp Khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro dự kiến bán HSMT từ ngày 08/4/2014. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm máy vi tính xách tay, máy tính để bàn, máy chiếu, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/4/2014 đến 12/4/2014, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 22/4/2014. Đơn vì này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. 

 

Dự kiến bán HSMT trước ngày đăng tải TBMT trên Báo đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang dự kiến bán HSMT từ ngày 07/4/2014. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo đấu thầu phải bảo đảm Báo đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh