Bên mời thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

Ngày 07/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 81 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 78 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/01/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 07/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 81 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có  78 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/01/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Ban QLDA ĐTXD các công trình trên địa bàn huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) thông báo mời thầu gói thầu cấp điện có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 13/01/2014. Đơn vị này cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH,  Công ty TNHH Ong mật Tuấn Thảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/01/2014 đến ngày 10/01/2014 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Ban QLDA Xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) thông báo mời chào hàng 02 gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/01/2014. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh