Bên mời thầu cần biết (ngày 7/8/2013)

Ngày 06/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 112 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 06/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 112 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Dự kiến thông báo mời thầu đối với gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu “In sách “Đồng tiền Tài chính Việt Nam” cho cơ quan Bộ Tài chính” của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính, mục hình thức lựa chọn nhà thầu ghi “Chỉ định thầu”. Pháp luật về đấu thầu hiện hành quy định khi thực hiện chỉ định thầu, chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu (Điều 41 Nghị định 85/2009/NĐ-CP). Như vậy, một gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc thông báo mời thầu rộng rãi là không cần thiết.

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Trong phiếu đăng ký TBMT của: Công ty TNHH MTV 74/Tổng công ty 15 (tỉnh Gia Lai) mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 09/8/2013; Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mời thầu 05 gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao, trong đó 4/5 gói thầu có giá trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 09/8/2013. Tương tự, trong phiếu đăng ký TBMT của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 06/8/2013. Các đơn vị nêu trên cần biết, Khoản 2 Điều 31 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định: “Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là mười ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu”.

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Cung cấp 142 tấn phân bón Đạm, Phân lân, Kali bón thúc đợt 2 năm 2013” của Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang dự kiến phát hành HSYC từ 7h30 ngày 05/8/2013.

 

Nêu thương hiệu hàng hóa: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đăk Nông nêu tên gói thầu “Mua xe ô tô phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhãn hiệu Toyota Corolla Altis 1.8 MT”.

 

Nhầm thời điểm đóng thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban Quản lý dự án huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, thời gian bán HSMT dự kiến từ 7h30 ngày 08/8/2013 đến 8h30 ngày 19/8/2013, trong khi thời điểm đóng thầu là 8h30 ngày 16/8/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam