Bên mời thầu cần biết (ngày 7/5/2014)

Ngày 06/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 147 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 145 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/5/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 06/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 147 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 145 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/5/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu dưới 8 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam dự kiến bán HSMT từ ngày 07/5/2014 đến ngày 16/5/2014 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/5/2014 đến ngày 15/5/2014, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 22/5/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam