Bên mời thầu cần biết (ngày 7/11/2014)

Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 215 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/11/2014.

Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 215 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/11/2014. Trong đó, có 212 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được   đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tân Á (tỉnh Hải Dương) và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/11/2014; Trường năng khiếu Thể dục thể thao Đồng Tháp dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/11/2014 đến ngày 14/11/2014. 

 

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiếu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh