Bên mời thầu cần biết (ngày 7/11/2013)

Ngày 06/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/11/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 06/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/11/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng (thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa) mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 11/11 đến ngày 22/11/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Đơn vị này cần lưu ý, Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước, 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành HSMT tới thời điểm đóng thầu.

 

Nhầm thời gian phát hành HSYC: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu “Di chuyển các hệ thống máy chủ từ 49 Lý Thái Tổ đến trụ sở 25 Lý Thường Kiệt” của Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hạn cuối nhận HSĐX là 8h30 ngày 21/11, trong khi thời gian phát hành HSYC dự kiến từ 8h30 ngày 07/11 đến 15h30 ngày 21/11/2013. Theo quy định về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa, HSYC được phát hành tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP). Như vậy, trong trường hợp này thời gian phát hành HSYC chỉ kéo dài đến 8h30 ngày 21/11/2013.

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu “Mua sắm máy phát điện năm 2013” của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/11 đến ngày 14/11, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 16h30 ngày 19/11/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

 

thedung