Bên mời thầu cần biết (ngày 7/10/2013)

Ngày 04/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 177 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/10/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 04/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 177 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/10/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong 3 phiếu đăng ký TBMT của Tổng công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội, các gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 16/10/2013. 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư - Xây dựng Mecong (tỉnh Bình Thuận) thông báo mời thầu 01 gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng và 01 gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 28/10/2013 đến ngày 11/11/2013. 

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT và thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo định của Luật Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMCH của Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt và của Trường THCS Bảo Khê (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/10/2013 đến ngày 11/10/2013. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Bán HSMT trước ngày dự kiến đăng tải TBMT trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Trung tâm Tư vấn thẩm tra công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai dự kiến bán HSMT từ ngày 04/10/2013.  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam