Bên mời thầu cần biết (ngày 6/11/2013)

Ngày 05/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/11/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 05/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/11/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinasola (tỉnh Sơn La), gói thầu xây lắp công trình Trung tâm văn hóa thể thao huyện Sốp Cộp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 07/11/2013. Ban Quản lý Công trình XDCB thành phố Bạc Liêu thông báo mời thầu gói thầu xây lắp Trường mẫu giáo Họa Mi có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 15/11/2013. Hai đơn vị này cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. 

 

Thời gian phát hành HSYC không đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/11/2013 đến ngày 15/11/2013. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Phòng Kỹ thuật Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Huyện ủy Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) thông báo mời chào hàng các gói thầu mua sắm hàng hóa, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/11/2013. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh