Bên mời thầu cần biết (ngày 5/9/2013)

Ngày 04/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 173 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/9/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 04/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 173 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/9/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện C Đà Nẵng, các gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 18/9/2013 đến ngày 02/10/2013. Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) thông báo mời thầu 2 gói thầu cung cấp phân NPK, dự kiến bán HSMT từ ngày 16/9/2013 đến ngày 30/9/2013. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 31 Luật Đấu thầu và Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu; thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. 

 

Dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm trang thiết bị, dự kiến phát hành HSYC đến ngày 11/9/2013, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 12/9/2013. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa, dự kiến phát hành HSYC đến ngày 11/9/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 16/9/2013. Các đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.   

 

Giá bán HSMT cao hơn so với mức quy định: UBND xã Tân An (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp nhà làm việc, dự kiến bán một bộ HSMT với giá 1.500.000 đồng. Theo Điều 6 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, mức giá bán một bộ HSMT (bao gồm cả thuế) do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước. 

 

Một số lỗi khác: Không nêu thời gian phát hành HSYC trong phiếu đăng ký TBMCH (Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai); Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu (Công ty Sứ Viglacera Bình Dương – Chi nhánh Tổng công ty Viglacera).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam