Bên mời thầu cần biết (ngày 4/4/2014)

Ngày 03/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 213 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 211 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 03/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 213 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 211 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu dưới 8 tỷ đồng, Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) dự kiến bán HSMT từ ngày 05/4/2014 đến ngày 14/4/2014 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định về việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ đồng, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu phát hành HSMT kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Công ty Điện lực Yên Bái thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm dụng cụ an toàn, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/4/2014 đến ngày 08/4/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: 

www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam