Bên mời thầu cần biết (ngày 3/7/2014)

Ngày 02/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 152 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/7/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 02/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 152 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/7/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang và Chi nhánh Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/7/2014. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiếu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/7/2014 đến ngày 31/7/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh