Bên mời thầu cần biết (ngày 31/7/2013)

Ngày 30/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 144 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/7/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 30/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 144 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/7/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Mua sắm phần mềm văn phòng điện tử eOffice” của Sở Công thương tỉnh Tây Ninh và gói thầu “Cung ứng giống bò cái nền sinh sản hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2013 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP” của Phòng NN&PTNT huyện Mường La, tỉnh Sơn La đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/7/2013. Hai đơn vị này cần lưu ý, Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định: “Bên mời thầu thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu để các nhà thầu quan tâm tham dự […]. Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng”. Như vậy, để có thể phát hành HSYC thì chủ đầu tư/bên mời thầu cần căn cứ vào ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng và thời hạn cung cấp thông tin/nhận thông tin phải đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải (Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC).

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Trung tâm Tư vấn Quản lý dự án và Kiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng (thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng), gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 09/8/2013. Điều này chưa phù hợp với Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu: “Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là mười ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu”. Để đảm bảo đúng quy định, thời gian bán HSMT sớm nhất của gói thầu này phải từ ngày 10/8/2013.

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu “Mua xe ô tô loại 8 chỗ” của Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/8/2013 đến ngày 09/8/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 8h00 ngày 12/8/2013. Đơn vị này cần lưu ý, Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định: “Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau…”.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh