Bên mời thầu cần biết (ngày 3/1/2014)

Trong 2 ngày 31/12/2013 và 02/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 157 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/01/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Trong 2 ngày 31/12/2013 và 02/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 157 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/01/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP. Nam Định thông báo mời thầu các gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 12/01/2014.

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Long Việt (tỉnh Long An) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 13/01/2014 đến ngày 27/01/2014. Công ty Điện lực Phú Yên thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 14/01/2014 đến ngày 25/01/2014.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu.

 

Dự kiến đăng tải thông báo mời thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế: Đoàn 379/Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. Đơn vị này cần biết, khi thực hiện đấu thầu hạn chế, bên mời thầu mời tối thiểu 5 nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu. Trên cơ sở đó, bên mời thầu gửi thư mời thầu tới các nhà thầu có trong danh sách ngắn nêu trên để tham dự thầu (Khoản 2 Điều 19 Luật Đấu thầu và Điểm b Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 9 TP. HCM dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/01/2014.

         

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam