Bên mời thầu cần biết (ngày 3/10/2013)

Ngày 02/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 171 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 02/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 171 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của UBND xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), gói thầu xây dựng nền, móng mặt đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật… thuộc dự án Đường trục chính xã Xuân Viên có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 08/10/2013. Ngoài ra, đơn vị này cũng dự kiến bán HSMT chỉ đến ngày 19/10/2013, chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định. Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT và thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo định của Luật Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMCH của Trung tâm Thông tin di động khu vực II – Chi nhánh Công ty Thông tin di động dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/10/2013 đến ngày 07/10/2013. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Một số lỗi khác: Cung cấp thiếu thông tin (Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh) và sử dụng không đúng mẫu đăng ký (Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh).  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh