Bên mời thầu cần biết (ngày 31/01/2013)

Ngày 30/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 92 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 83 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 30/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 92 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 83 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ 10 ngày kể từ ngày đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT đối với các gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng: Trong phiếu đăng ký của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nêu thời gian bán HSMT từ ngày 01/02/2013.

 

Bán HSMT trong thời gian chưa đủ 15 ngày theo quy định đối với gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến bán HSMT từ ngày 21/02/2013 đến ngày 06/03/2013; Ban QLDA Xây dựng huyện Năm Căn dự kiến bán HSMT từ ngày 18/02/2013 đến 14 giờ ngày 04/03/2012.

 

Phát hành HSYC trong thời gian chưa đủ 5 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 04/02/2013 đến 07/02/2013. Ngoài ra, đơn vị này cũng sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin và nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh.

 

Một số lỗi khác: Nêu thương hiệu hàng hóa trong TBMCH (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai); bán HSMT trước ngày dự kiến đăng tải trên báo (Ban Quản lý các công trình hạ tầng TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Đồng Tháp nêu ngày bán HSMT là 30/01/2013; Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp nêu ngày bán HSMT là 04/01/2013).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh