Bên mời thầu cần biết (ngày 30/11/2012)

Ngày 29/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 211 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 196 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/11/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 29/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 211 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 196 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/11/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán (phát hành) HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu, như không đủ ngày theo quy định, không phát hành HSMT/HSYC đến thời điểm đóng thầu/hạn cuối nhận HSĐX. Trong phiếu đăng ký của Bảo hiểm Xã hội TP.HCM: gói thầu xây lắp trên 8 tỷ đồng bán HSMT từ ngày 08/12/2012 là chưa đủ 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên theo quy định. Tương tự như vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh: gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng bán HSMT từ ngày 01/12/2012 cũng chưa đủ 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên theo quy định. Sở Y tế tỉnh Cà Mau: hạn cuối nhận HSĐX là ngày 08/12/2012 nhưng chỉ phát hành HSYC đến ngày 04/12/2012.

 

Phát hành HSYC chưa đủ 5 ngày theo quy định (Sở Y tế tỉnh Bình Phước, Cảng dầu B12 - tỉnh Quảng Ninh). Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng báo (Văn phòng Thành ủy Bắc Giang: phát hành HSYC từ ngày 28/11/2012…).

 

Phiếu đăng ký TBMCH không điền ngày tháng phát hành HSYC (Văn phòng HĐND - UBND TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), thiếu hạn cuối nhận HSĐX (Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Thùy Dương - tỉnh Bình Thuận; UBND huyện Càng Long - tỉnh Trà Vinh).

 

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Thùy Dương - tỉnh Bình Thuận cũng cần lưu ý quy định của Luật Đấu thầu là: Các loại thông tin về đấu thầu (trong đó có TBMCH), sau khi được đăng tải trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu có thể đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ chức và cá nhân có quan tâm.

 

Nêu thương hiệu hàng hóa trong TBMCH (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Long An).

 

Nhầm thời gian đóng thầu (Ban QLDA các công trình giao thông & thủy lợi Khánh Hòa: đóng thầu ngày 03/01/2012).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

admin