Bên mời thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

Ngày 29/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 94 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 29/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 94 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thiên Nam (tư vấn cho Chủ đầu tư là Trường Đại học Đồng Nai), gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ 9h00 ngày 11/02/2013 đến 9h00 ngày 25/02/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định. Hơn nữa, ngày 11/02/2013 (mồng 2 Tết Nguyên đán) lại là ngày nghỉ lễ, tết, nhưng đơn vị vẫn dự kiến bắt đầu bán HSMT vào ngày này.

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Ban QLDA XDCT Hồ chứa nước Khe Su, xã Thanh Liêm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 08/02/2013; Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 05/02/2013.

 

Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Truyền tải điện 1 - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, hai gói thầu tư vấn Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, dự kiến bán HSMT từ ngày 19/02/2013 đến ngày 01/03/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định. Các đơn vị cần lưu ý rằng, đối với các gói thầu quy mô nhỏ, việc được phép bán HSMT kể từ ngày đầu tiên đăng tải và rút ngắn thời gian dành cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu xuống còn tối thiểu 10 ngày chỉ áp dụng cho các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP).

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu (Trung tâm Tư vấn thẩm tra công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, phát hành HSYC từ ngày 29/01/2013).

 

Phiếu đăng ký TBMT chỉ có chữ ký mà chưa có dấu: Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát & sửa chữa các công trình dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh