Bên mời thầu cần biết (ngày 29/3/2013)

Ngày 28/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 141 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 28/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 141 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT không đủ tối thiểu 10 ngày đối với gói thầu quy mô nhỏ theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Trung tâm Thông tin Triển lãm TP. Hồ Chí Minh, gói thầu thực hiện trạm thông tin tuyên truyền ấp - xã nông thôn mới trên địa bàn 5 huyện ngoại thành dự kiến bán HSMT từ ngày 01/4/2013 đến ngày 09/4/2013. Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Dịch vụ khí mời thầu gói thầu kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống đo đếm Nhơn Trạch 2, dự kiến bán HSMT từ ngày 02/4/2013 đến ngày 11/4/2013.

 

Không bán/phát hành HSMT, HSYC tới thời điểm đóng thầu, hạn cuối nhận HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây dựng đường giao thông của Công ty Cổ phần Sonadeizi Châu Đức (tỉnh Đồng Nai) nêu thời gian bán HSMT từ ngày 12/4/2013 đến ngày 02/5/2013, trong khi đóng thầu ngày 03/5/2013. Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh 2 gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu thời gian phát hành HSYC đến ngày 02/4/2013, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 03/4/2013. Viện Vệ sinh - Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm, nêu thời gian phát hành HSYC đến ngày 05/4/2013, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 08/4/2013.   

 

Một số lỗi khác: Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải (Trung tâm Y tế Ninh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung ứng thuốc, nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 09/3/2013); Thời điểm mở thầu trước thời điểm đóng thầu (Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa nêu thời gian đóng thầu ngày 29/4/2013, nhưng mở thầu ngày 28/4/2013).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh