Bên mời thầu cần biết (ngày 28/3/2014)

Ngày 27/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 122 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/3/2014); 9 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 27/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 122 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/3/2014); 9 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Trong  phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Tim Hà Nội dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/3/2014 đến ngày 29/3/2014, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 01/4/2014. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thương mại Trung Tín (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/3/2014 đến ngày 31/3/2014. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014. Các đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong các phiếu đăng ký TBMT các gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) dự kiến bán HSMT từ ngày 28/3/2014; Công ty KTKS Tây Nguyên (tỉnh Đăk Nông) dự kiến bán HSMT từ ngày 06/4/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT.

 

Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin: Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua thuốc, nhưng sử dụng mẫu đăng ký TBMT. Để bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn cần sử dụng Mẫu số 7 (áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh) theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

thedung