Bên mời thầu cần biết (ngày 28/3/2013)

Ngày 27/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 97 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/3/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 27/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 97 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/3/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Mua sắm xe ô tô cứu thương của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai” của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/3/2013.

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu “Cung cấp động cơ diesel” của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh dự kiến phát hành HSYC từ 9h00 ngày 01/4/2013 đến ngày 08/4/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 16h00 ngày 16/4/2013.

 

Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu nhưng vẫn gửi phiếu đăng ký đăng tải TBMT: Gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc Dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư là Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đơn vị tư vấn mời thầu là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Nam.

 

Chỉ định thầu là một trong bảy hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định từ Điều 18 đến Điều 24 của Luật Đấu thầu. Trong đó, Khoản 2 Điều 20 Luật Đấu thầu quy định: “Khi thực hiện chỉ định thầu, phải lựa chọn một nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói thầu và phải tuân thủ quy trình thực hiện chỉ định thầu do Chính phủ quy định”. Và tại Điều 41 (Quy trình chỉ định thầu) Nghị định 85/2009/NĐ-CP nêu: “…Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu. b) Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được chủ đầu tư xác định…”. Như vậy, một gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, nhà thầu thực hiện gói thầu đó đã được xác định, nên việc thông báo mời thầu để các nhà thầu khác quan tâm tham dự là không cần thiết. Đối với một gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, các thông tin bắt buộc đăng tải trên Báo Đấu thầu là Kế hoạch đấu thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu (theo các hạn mức được quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam