Bên mời thầu cần biết (ngày 2/8/2013)

Ngày 01/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/8/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 01/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/8/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Viện Pasteur Nha Trang, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm miền Trung có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 14/8/2013 đến ngày 28/8/2013. Bệnh viện 87 Hải quân thuộc Cục Hậu cần Hải quân – Quân chủng Hải quân thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị y tế có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 12/8/2013 đến ngày 26/8/2013.

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) thông báo mời chào hàng các gói thầu vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, dự kiến phát hành HSYC từ 8 giờ ngày 08/8/2013 đến 14 giờ ngày 08/8/2013. Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng gói thầu trang bị máy lạnh, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/8/2013 đến ngày 09/8/2013.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian bán HSMT/chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày (đối với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước) kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. Trường hợp chào hàng cạnh tranh, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX; thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày (Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Một số lỗi khác: Dự kiến không tiến hành mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu (Chi cục Đăng kiểm số 4, TP. Đà Nẵng); Cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin chưa chính xác (Nhà khách tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam, TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Hải Dương)…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh