Bên mời thầu cần biết (ngày 28/12/2012)

Ngày 27/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 102 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 95 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/12/2012); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 27/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 102 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 95 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/12/2012); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu, như không đủ số ngày tối thiểu theo quy định, không bán/phát hành HSMT, HSYC đến thời điểm đóng thầu/hạn cuối nhận HSĐX. Trong phiếu TBMCH của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai: hạn cuối nhận HSĐX ngày 15/01/2013 nhưng chỉ phát hành HSYC đến ngày 09/01/2013; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông phát hành HSYC chỉ trong 2 ngày 28 và 29/12/2012.

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày dự kiến được đăng báo  (Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông: phát hành HSYC từ ngày 27/12/2012). 2 gói thầu mua sắm hàng hóa của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông: phát hành HSYC từ 8h00 ngày 27/12/2012 đến 9h00 ngày 31/12/2012 cũng là trước ngày dự kiến đăng báo và còn chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định.

 

Phiếu đăng ký TBMCH thiếu hạn cuối nhận HSĐX: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên.

 

Nhầm thời gian bán HSMT (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC: bán HSMT từ ngày 07/12/2012).

 

Nêu thương hiệu hàng hóa: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông.

 

Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin: Trường Sĩ quan thông tin.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

trungnam