Bên mời thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

Ngày 27/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 204 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/11/2012); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 27/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 204 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/11/2012); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán (phát hành) HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu, như không đủ ngày theo quy định, không phát hành HSMT/HSYC đến thời điểm đóng thầu/hạn cuối nhận HSĐX. Trong phiếu đăng ký của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Gói thầu xây lắp không phải quy mô nhỏ (trên 8 tỷ đồng) bán HSMT từ ngày 03/12/2012 là chưa đủ 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên theo quy định. Trung tâm Thông tin di động khu vực II - Chi nhánh Công ty Thông tin di động phát hành HSYC đến ngày 03/12/2012, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 04/12/2012. Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM bán HSMT đến ngày 30/12/2012 nhưng thời điểm đóng thầu là ngày 4/01/2012. Những lỗi tương tự như trên cũng gặp trong phiếu đăng ký TBMT/TBMCH của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

 

Phát hành HSYC chỉ trong 1 ngày và thời gian dành cho nhà thầu chuẩn bị HSĐX là 3 ngày mà không phải 5 ngày theo quy định (Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cà Mau).

 

Gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, nhưng mục hình thức lựa chọn nhà thầu lại ghi là "Đấu thầu rộng rãi trong nước" (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

 

 

trungnam