Bên mời thầu cần biết (ngày 28/10/2013)

Ngày 25/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 25/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học” của Văn phòng UBND quận 9, TP.HCM và gói thầu “Mua sắm trang thiết bị” của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2013. Hai đơn vị trên cần lưu ý, để đảm bảo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì thời gian phát hành HSYC của hai gói thầu trên phải kéo dài thêm tối thiểu 1 ngày, tới ngày 02/11/2013. 

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu “Sửa chữa thiết bị y tế năm 2013 - đợt 2” của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/10 đến ngày 04/11, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 14h00 ngày 05/11/2013. Theo quy định về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa, bên mời thầu phải phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP). 

 

Sử dụng không đúng mẫu cung cấp thông tin, sử dụng sai thuật ngữ, nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh: Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm sữa bột dinh dưỡng và hóa chất giải phẫu bệnh năm 2013” nhưng lại sử dụng mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu (dùng cho đấu thầu rộng rãi), mục hình thức lựa chọn nhà thầu nêu “Đấu thầu chào hàng cạnh tranh” và nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu theo bảng dữ liệu đấu thầu. Đơn vị này cần lưu ý, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định: “Khi cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu xác định thông tin đăng tải thuộc nội dung nào và sử dụng các mẫu tương ứng tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này…”. Việc sử dụng đúng các mẫu phiếu đăng ký thông báo sẽ giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu tránh được những sai sót không đáng có, như: thiếu thông tin, sử dụng sai thuật ngữ trong đấu thầu, nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam