Bên mời thầu cần biết (ngày 28/02/2013)

Ngày 27/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 122 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/02/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 27/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 122 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/02/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Ba gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc Dự án Mua sắm hàng hóa phục vụ sản xuất năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD-ICC, có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (không phải gói thầu quy mô nhỏ), dự kiến bán HSMT từ ngày 08/3/2013; Gói thầu “Khoan lỗ mìn; bốc xúc đất đá, than; vận chuyển đất đá tại khai trường tuyến 7 và tuyến 5 mỏ Đồng Rì năm 2013” của Công ty TNHH một thành viên 45 - Tổng công ty Đông Bắc, có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 28/02/2013.

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng), dự kiến bán HSMT từ 8h00 ngày 01/3/2013 đến 9h00 ngày 08/3/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT (Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP).

 

Phát hành HSYC chỉ trong một ngày mà không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Bệnh viện An Bình, chỉ phát hành HSYC trong ngày 27/02/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 05/3/2013.

 

Phiếu đăng ký TBMT chỉ có chữ ký mà chưa có dấu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.

 

Không sử dụng đúng mẫu cung cấp thông tin: Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

trungnam