Bên mời thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

Ngày 25/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 25/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Cổ phần Thiết kế Biconsi (tư vấn cho Chủ đầu tư là Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương), 02 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 05/02/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên (Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu).

 

Tương tự, trong phiếu đăng ký TBMT của Chi nhánh Đầu tư và xây dựng Công ty Cổ phần LICOGI 14.2, các gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dự kiến bán HSMT từ ngày 05/02/2013 cũng là chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên.

 

Phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trường THCS Bách Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình dự kiến phát hành HSYC từ 8h00 ngày 28/01/2013 đến 8h00 ngày 01/02/2013. Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định: “Thời gian để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 5 ngày”. Như vậy, để chấp hành đúng quy định, hai đơn vị nêu trên phải phát hành HSYC thêm tối thiểu 1 ngày nữa, đến 8h00 ngày 02/02/2013.

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu (Gói thầu Mua sắm trang bị máy tính của Trung tâm Thông tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước, phát hành HSYC từ ngày 25/01/2013).

 

Không phát hành HSYC đến hạn cuối nhận HSĐX: 04 gói thầu mua sắm của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long, hạn cuối nhận HSĐX là ngày 04/02/2013 nhưng chỉ phát hành HSYC đến ngày 01/02/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh