Bên mời thầu cần biết (ngày 27/8/2013)

Ngày 26/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/8/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 26/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/8/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 28/8/2013 đến ngày 06/9/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày.

 

Nêu yêu cầu về nhãn hiệu hàng hóa cụ thể: Công ty TNHH MTV Mai Hồng Lợi (tỉnh Bình Dương) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm xe ô tô, nhưng trong phần tên dự án đã nêu rõ loại xe Toyota Vios 1.5G. Theo Thông tư số 11/2010/TT - BKH ngày 27/5/2010 quy định chi tiết về việc mời chào hàng cạnh tranh, trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

 

Dự kiến bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày đăng tải TBMT, TBMCH trên Báo Đấu thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) và Trường Trung cấp nghề Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) dự kiến bán/phát hành HSMT, HSYC từ ngày 26/8/2013.

 

Cung cấp thiếu thông tin trong phiếu đăng ký TBMCH: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 30/8/2013 đến ngày 05/9/2013, nhưng không nêu thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

admin