Bên mời thầu cần biết (ngày 27/12/2012)

Ngày 26/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 89 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 87 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/12/2012); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 26/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 89 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 87 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/12/2012); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Hai phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSMQT, HSYC đã qua ngày đăng tải trên báo: Ban QLDA Nông nghiệp Long An thông báo mời nộp HSQT cho gói thầu dịch vụ tư vấn OSDP khu tưới Đức Hòa - Giai đoạn 2 thuộc Dự án Thủy Lợi Phước Hòa khoản vay bổ sung giai đoạn 2, sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn đối ứng trong nước, nêu thời gian phát hành HSMQT từ ngày 24/12/2012. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị thuộc Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 26/12/2012.

 

Để tránh các lỗi như trên, các đơn vị lưu ý, Báo Đấu thầu phát hành từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật. Ngoài ra, theo quy định về cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010, thông báo mời nộp HSQT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và thông báo mời chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa gửi đến Báo Đấu thầu để đăng tải thì phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

 

trungnam