Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2013)

Ngày 26/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 161 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/11/2013); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 26/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 161 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/11/2013); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT đối với các gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý Cơ sở hạ tầng Đường sắt (KVII) dự kiến bán HSMT từ ngày 26/11/2013; Ban Quản lý dự án đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng dự kiến bán HSMT từ ngày 05/12/2013; Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh dự kiến bán HSMT từ ngày 06/12/2013. Ba đơn vị này cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. 

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH MTV QLDA Tín Nghĩa, gói thầu “Hệ thống PCCC, chống sét, báo cháy tự động” có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 27/11/2013 đến ngày 06/12/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày.

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/11/2013. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam