Bên mời thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

Ngày 26/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 95 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 90 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/02/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 26/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 95 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 90 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/02/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp “Đường từ xã Đăk Sơmei đi xã Hà Đông (các đoạn xung yếu), huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai”, mặc dù gói thầu có giá trên 8 tỷ đồng, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng huyện Đak Đoa dự kiến bán HSMT từ ngày 28/02/2013. 

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông, gói thầu “Xây lắp và thiết bị” thuộc dự án Sân vận động tỉnh Đăk Nông, có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng nêu thời gian bán HSMT từ ngày 14/3/2013 đến ngày 25/3/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày để các nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội mời thầu gói thầu “Cung cấp ống nhựa PVC phục vụ kiên cố các tỉnh ven biển”, gói thầu có giá trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 11/3/2013 đến ngày 25/3/2013 là chưa đủ 15 ngày theo quy định.

 

Bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMT, TBMCH trên báo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm thiết bị hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em tại xã Đăk Long, huyện KonPLong” nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 26/02/2013. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo mời thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng Trụ sở phòng giao dịch Hoa Sơn cũng dự kiến bán HSMT từ ngày 26/02/2013.

 

Hai đơn vị nêu trên cần biết, Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 về cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu quy định, các đơn vị gửi TBMT, TBMCH đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

trungnam