Bên mời thầu cần biết (ngày 26/9/2013)

Ngày 25/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/9/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 25/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/9/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Phòng Công thương huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 30/9/2013. Để đảm bảo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu, nếu dự kiến ngày đầu tiên đăng tải TBMT là ngày 26/9 thì thời gian bán HSMT của gói thầu này phải từ ngày 06/10/2013.

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình (tỉnh Bình Thuận) tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 07/10 đến ngày 21/10/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Để đảm bảo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu thì thời gian bán HSMT của gói thầu trên phải kéo dài thêm tối thiểu 01 ngày, tới ngày 22/10/2013.

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Phân viện Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa tại TP.HCM (thuộc Viện Nghiên cứu điện tử tin học tự động hóa - Bộ Công thương), thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 26/9 đến ngày 28/9/2013. Đơn vị này cần lưu ý, theo quy định về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa tại Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 hồ sơ đề xuất từ 3 nhà thầu khác nhau và thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu: Gói thầu “Sơn các trạm khí off Take, Gò Dầu và Posco” của Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam - Đội Hỗ trợ sản xuất (TP.HCM), dự kiến bán HSMT từ 8h00 ngày 19/9 đến 14h00 ngày 02/10, trong khi thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 03/10/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam