Bên mời thầu cần biết (ngày 26/6/2013)

Ngày 25/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 187 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 178 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/6/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 25/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 187 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 178 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/6/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Điện lực Bình Dương, gói thầu xây lắp có giá gói thầu dưới 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 26/6/2013 đến ngày 05/7/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Ban QLDA Xây dựng hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh thông báo mời chào hàng gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị” dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/6/2013 đến ngày 30/6/2013 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/7/2013 đến ngày 05/7/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. 

 

Dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX: Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm xe ô tô, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/6/2013 đến ngày 06/7/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 16/7/2013. 

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng), Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). Trường hợp chào hàng cạnh tranh, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX; thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày (Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Một số lỗi khác: Nhầm lẫn về thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu (Ban QLDA các CTXD cơ bản huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau dự kiến bán HSMT từ ngày 26/6/2013 đến ngày 07/6/2013; UBND phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh nêu thời gian bán HSMT đến ngày 24/7/2013, nhưng đóng thầu ngày 23/7/2013); Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang và Viện Bảo vệ thực vật, huyện Từ Liêm, Hà Nội)… 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh