Bên mời thầu cần biết (ngày 26/4/2013)

Ngày 25/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 161 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/4/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 25/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 161 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/4/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Bán hoặc phát hành HSMT/HSYC trước ngày TBMT/TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Nền, mặt đường và công trình; đảm bảo an toàn giao thông” của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, dự kiến bán HSMT từ ngày 25/4/2013; Ba gói thầu mua sắm thuộc Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam của Ban QLDA phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng cũng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/4/2013.

 

Không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban Quản lý công trình Sửa chữa khắc phục hậu quả do mưa lũ trên tuyến đường DDT185, DDT188 thuộc địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang nêu thời điểm đóng thầu là 14h00 ngày 22/5/2013, nhưng chỉ dự kiến bán HSMT đến 13h00 ngày 17/5/2013.

 

Sử dụng không đúng mẫu phiếu đăng ký thông báo dẫn tới sử dụng không đúng thuật ngữ trong đấu thầu: Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu thực hiện gói thầu “Cung cấp vật tư cho hệ thống SSD, F&G và DCS - YCMS 17/2013” theo hình thức chào hàng cạnh tranh nhưng lại sử dụng mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu (dành cho các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi).

 

Chỉ bán HSMT trong 1 ngày: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Bình mời thầu hai gói thầu xây lắp, mục thời gian bán HSMT nêu: “Trong giờ hành chính ngày 06/5/2013” đối với gói thầu xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư; và “Trong giờ hành chính ngày 02/5/2013” đối với gói thầu xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp. Đơn vị nêu trên cần lưu ý, Điểm a Khoản 1 Điều 28 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định: “Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu trong danh sách trúng sơ tuyển (trong trường hợp sơ tuyển), các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc các nhà thầu có nhu cầu tham gia đối với đấu thầu rộng rãi…”. Pháp luật quy định như vậy nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu quan tâm tiếp cận HSMT một cách rộng rãi, sẽ làm tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cho mỗi dự án sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam