Bên mời thầu cần biết (ngày 26/3/2013)

Ngày 25/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 139 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 123 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/3/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 25/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 139 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 123 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/3/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Trong phiếu đăng ký TBMT của: Công ty Điện lực Cà Mau, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 26/3/2013; Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 01/4/2013.

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Ban QLDA Agribank chi nhánh tỉnh Lào Cai mời thầu hai gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, dự kiến bán HSMT từ ngày 02/4/2013 đến ngày 10/4/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Tương tự, trong phiếu đăng ký TBMT của Ban Quản lý dự án Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Lào Cai nêu thời gian bán HSMT chỉ trong 2 ngày: từ ngày 27/3/2013 đến ngày 29/3/2013. Cũng bán HSMT sai quy định là trường hợp của Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, gói thầu xây lắp không phải gói thầu quy mô nhỏ, dự kiến bán HSMT từ ngày 09/4/2013 đến ngày 19/4/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày.

 

Dự kiến, thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 26/3/2013 đến ngày 28/3/2013.

 

Bán HSMT trước ngày TBMT dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Thép ống & đầu nối các loại cho giàn CCP - Đơn hàng 13/13/XNK” của Xí nghiệp Khai thác các công trình khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, dự kiến bán HSMT từ ngày 25/3/2013.

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu “Cung cấp động cơ bơm cấp” của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - Vinacomin, dự kiến phát hành HSYC từ 8h00 ngày 08/4/2013 đến 8h00 ngày 22/4/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 11h00 ngày 22/4/2013.

 

Một số lỗi khác: Phiếu đăng ký thiếu dấu (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa); Tên gói thầu khác nhau giữa mục A và mục B của phiếu đăng ký (Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam