Bên mời thầu cần biết (ngày 26/02/2013)

Ngày 25/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 91 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/02/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 25/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 91 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/02/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, gói thầu số 1, toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Chuối, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng (không phải gói thầu quy mô nhỏ), dự kiến bán HSMT từ 9h00 ngày 08/3/2013 đến 9h00 ngày 22/3/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT (Điều 31 Luật Đấu thầu). Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng), dự kiến bán HSMT từ 8h00 ngày 04/3/2013 đến 8h00 ngày 13/3/2013 cũng chưa đủ tối thiểu 10 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT (Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP).

 

Phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH của hai đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy và Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược Nanogen dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/02/2013 đến ngày 01/3/2013. Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định: “Thời gian để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 5 ngày”. Như vậy, để chấp hành đúng quy định, hai đơn vị nêu trên phải phát hành HSYC thêm tối thiểu 2 ngày nữa, đến ngày 03/3/2013.

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Gói thầu Mua sắm xe ô tô cứu thương của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai, phát hành HSYC từ ngày 25/02/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

admin