Bên mời thầu cần biết (ngày 25/6/2014)

Ngày 24/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 227 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 223 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/6/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 24/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 227 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 223 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/6/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 25/6/2014 đến ngày 04/7/2014 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định về việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ đồng, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu phát hành HSMT kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Nêu yêu cầu về nhãn hiệu hàng hóa cụ thể: Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thông báo mời thầu gói cung cấp xe tải, nhưng nêu cụ thể nhãn hiệu Isuzu. Đơn vị này cần biết, một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa cụ thể trong HSMT đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu EPC (Khoản 5 Điều 12 Luật đấu thầu). Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một nước nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu (Điểm b Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh