Bên mời thầu cần biết (ngày 25/6/2013)

Ngày 24/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 192 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 182 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/6/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 24/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 192 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 182 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/6/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC không đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu “Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn tập trung…” của Kho bạc Nhà nước Nam Định dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/6/2013 đến 9 giờ ngày 29/6/2013. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh thông báo mời chào hàng gói thầu “Cấp sách cho hệ thống thư viện huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh…”, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/7/2013 đến ngày 04/7/2013. 

 

Dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/6/2013 đến ngày 01/7/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 04/7/2013. 

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX; thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thông báo mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn), dự kiến bán HSMT từ ngày 04/7/2013. Đơn vị này cần biết, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian thông báo mời thầu trên báo được quy định như gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa – tức tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành HSMT (Điều 31 Luật Đấu thầu).

 

Một số lỗi khác: Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên báo (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng); Không nêu rõ thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC trong phiếu đăng ký TBMT, TBMCH (Ban QLDA Xây dựng công trình văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Long An và Bưu điện tỉnh Yên Bái)…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh