Bên mời thầu cần biết (ngày 25/10/2013)

Ngày 24/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/10/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 24/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/10/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Dự kiến đăng tải thông báo mời thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dự kiến đăng tải TBMT gói thầu “Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán” thuộc dự án Văn phòng Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Đơn vị này cần biết, quy trình chỉ định thầu được quy định như sau: Chủ đầu tư phê duyệt HSYC, đồng thời xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu nhận HSYC. Tiếp đến, Bên mời thầu phát hành HSYC cho nhà thầu đã được chủ đầu tư xác định. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị HSĐX trên cơ sở HSYC, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, thương mại (Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu chỉ định thầu:  Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thông báo mời chào hàng gói thầu ‘Tư vấn lập bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Theo Điều 22 Luật Đấu thầu, một trong những tiêu chí để áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh là gói thầu có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng; Nội dung mua sắm là những hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng. 

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam thông báo mời chào hàng gói thầu mua  xe ô tô dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/10/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh