Bên mời thầu cần biết (ngày 25/02/2013)

Trong 2 ngày 22 và 23/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 145 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/02/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Trong 2 ngày 22 và 23/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 145 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/02/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng của Ban Xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Gia Lai dự kiến bán HSMT từ ngày 06/3/2013. 

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng nêu thời gian bán HSMT từ ngày 07/3/2013 đến ngày 21/3/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày để các nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Công ty CP Định giá Tư vấn và Đầu tư xây dựng Vina Sun, tỉnh Kiên Giang mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế dự kiến bán HSMT từ ngày 07/3/2013 đến ngày 05/4/2013 là chưa đủ 30 ngày theo quy định.

 

Bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMT, TBMCH trên báo: Trong các phiếu đăng ký của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Quy hoạch xây dựng Kim Mộc (tỉnh Lâm Đồng), Trung tâm Thông tin di động khu vực II - Chi nhánh Công ty Thông tin di động (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH MTV 91 (tỉnh Quảng Ninh) nêu thời gian phát hành HSMT, HSYC từ ngày 23/02/2013; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/02/2013. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy dự kiến chỉ phát hành HSYC trong 3 ngày, thay vì tối thiểu 5 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu.

 

Một số lỗi khác như: nêu thương hiệu hàng hóa trong TBMCH (Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp); cung cấp thiếu thông tin trong phiếu đăng ký TBMT (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp không nêu thời gian đóng và mở thầu).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

ngocthanh