Bên mời thầu cần biết (ngày 25/01/2013)

Ngày 24/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/01/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 24/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/01/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ 10 ngày kể từ ngày đăng báo nhưng đã dự kiến bán/phát hành HSMT đối với các gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng: Trong phiếu đăng ký của Công ty TNHH MTV Thăng Long thuộc Tổng công ty Đông Bắc (Quảng Ninh) mời thầu gói thầu khoan lỗ mìn, bốc xúc vận chuyển đất đá, xúc khẩu than vỉa nêu thời gian bán HSMT từ ngày 25/01/2013. Ngoài ra, đơn vị này cũng dự kiến bán HSMT đến ngày 03/02/2012 - chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu. 

 

Bán HSMT trong 2 ngày và dự kiến đóng thầu sau 5 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc nêu thời gian bán HSMT từ ngày 26/01/2013 đến ngày 27/01/2013 và đóng thầu ngày 30/01/2013. Các đơn vị lưu ý, theo quy định, thời gian bán HSMT đối với gói thầu quy mô nhỏ là tối thiểu trong 10 ngày và phải bán liên tục tới trước thời điểm đóng thầu. 

 

Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin dẫn đến việc cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu các gói thầu xây lắp của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thiếu giá gói thầu và không có thời điểm đóng thầu. Ban QLDA Xây dựng huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua máy quay phim, nhưng sử dụng mẫu 4 (áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi) trong Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 để cung cấp thông tin.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

trungnam