Bên mời thầu cần biết (ngày 24/5/2013)

Ngày 23/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 142 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 133 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 24/5/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 23/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 142 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 133 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 24/5/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Dự kiến bán HSMT ngay sau khi đăng tải TBMT trên báo mặc dù gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) nêu thời gian bán HSMT từ ngày 24/5/2013.

 

Thời gian bán HSMT không đủ tối thiểu 15 theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA Công trình thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 03/6/2013 đến ngày 17/6/2013.

 

Hai đơn vị nêu trên cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định, thời gian thông báo mời thầu trên báo tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT và thời gian bán HSMT tối thiểu là 15 ngày đối với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Đây là khoảng thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu: Trung tâm Y tế Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua thuốc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/5/2013 đến ngày 25/5/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 31/5/2013. Trong các phiếu đăng ký TBMCH của Trung tâm Phát triển giống cây trồng Hà Nội và của Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/5/2013 đến ngày 28/5/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị HSĐX. Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX; thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Một số lỗi khác: Nêu thương hiệu hàng hóa trong phiếu đăng ký TBMCH (Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La); Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải trên báo (Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam